دام ها و تله های مذاکره

شرایطی را تصور کنید که بعد از گفتگوی چالشی با یک نفر و دقیقا در زمانی که احساس می کنید تمام استدلال های لازم را به کار برده اید و او را کاملا متقاعد کرده اید و حالا وقت تصمیم گیری است، به شما بگوید که: “همه موارد درست، اجازه بدهید من اینها را با … ادامه خواندن دام ها و تله های مذاکره