فرآیند مدیریت مذاکره

فرآیند مدیریت مذاکره فرآیند مدیریت مذاکره اگر چه به شکل های گوناگون قابل ارائه می باشد و بنا به شرایط مذاکره متغیر است اما برای آگاهی و بهره گیری از یک برنامه اصولی می توان آن را به شرح زیر دنبال کرد : ۱-   مجادله و گفتگو در این مرحله هر یک از طرفین بنا … ادامه خواندن فرآیند مدیریت مذاکره