زبان بدن Body language

کارگاه آموزشی کاربردی و اجرایی زبان بدن(Body Language)

کارگاه آموزشی کاربردی و اجرایی

زبان بدن(Body Language)

مدرس : استاد علی خویه

 

    محتوای دوره :

اهمیت و ضرورت ارتباطات کلامی و غیر کلامی

نقش و اهمیت زبان بدن در زندگی روزمره و کسب و کار

علت به وجود آمدن زبان بدن

دلایل موفقیت انسان های موفق

مهارت های استفاده از زبان بدن در موفقیت

درک مبانی و آشنایی با فرهنگ واژگان زبان بدن

    قواعد خواندن دقیق زبان بدن

    قلمرو و آداب فاصله گذاری

    زبان بدن در فروش و بازاریابی

    آشنایی با حرکات و معانی مختلف دست ها و انگشتان

آشنایی با تعاریف و مبانی زبان بدن و رفتار های غیر کلامی
–             مفهوم شیوه های مختلف دست دادن و اشاره های کف دست
–                 مفهوم واکنش ها و اشاره های دست و بازو
–                 مفهوم اشاره های دست روی صورت
–                 مفهوم شیوه های مختلف نشستن و قرارگرفتن پاها
انواع اشاره های سرو صورت
–               ترتیب میز گفتگو و شیوه های مختلف نشستن
–               زبان چهره و کلیدهای تشخیص دروغ
نشانه ها و معانی بازو

    لبخندها و خنده ها

    نشانه های چشم

ارتباط چشمی و نقش آن در موفقیت ارتباطات

–                 موی سر و مفهوم اشکال مختلف آن
–                 مفهوم واکنش ها و رفتارهای کلی انسان
–                 مفهوم اشاره ها و واکنش های چشم
–               اصول و تکنیکهای بازتابی در زبان بدن

    نشانه ها و معانی پاها

ارتباطات غیر کلامی

–               علائم منفی زبان رفتار و بدن
–               قواعد بهبود ارتباطات غیر کلامی

    نکات مربوط به نشستن (کجا بنشینم و چرا؟)

    تفاوت های فرهنگی و سوء تفاهم ها

    رازهای زبان بدن جذاب

اصول موفقیت زبان بدن

نمونه های موفق زبان بدن

همراه با نمایش فیلم و تحلیل زبان بدن تاجران و سیاستمداران موفق دنیا

مدرس : استاد علی خویه

ریاست آکادمی مذاکره ایران

آموزش زبان بدن، تکنیک های کلامی و غیر کلامی مذاکره، آموزش مذاکره، زبان بدن و بادی لنگویج body language

آکادمی اصول و فنون مذاکره ایران negotiation academy