تاکتیک‌های مذاکره

تاکتیک‌های مذاکره تاکتیک‌ها همواره بخش مهمی از فرآیند مذاکره هستند. اما تاکتیک‌ها غالباً بالا و پایین نمی‌پرند که “من اینجا هستم و به من نگاه کنید”. در صورتی‌که آن‌ها انجام شوند، طرف دیگر، باید مسئله درست را از طریق آن‌ها بفهمد و دیگر آن‌ها موثر نخواهند بود. آن‌ها معمولاً دقیق بوده و شناختشان دشوار است … ادامه خواندن تاکتیک‌های مذاکره